Spodobała Ci się OpinioLogia lub jej część? Poleć ją innym!

Zasady funkcjonowania OpinioLogii i jej użytkowników

Cel i administrowanie OpinioLogią

Celem OpinioLogii jest umożliwienie osobom zainteresowanym publikowanie w dowolnej formie materiałów na wybrane przez nie tematy.

Reklamy

Szczególnymi adresatami, mojego zaproszenia do współtworzenia portalu są osoby wymienione we wpisie Do kogo jest adresowany portal opiniotwórczy OpinioLogia? Proponowany wiek minimalny to 21 lat.

Poza istniejącymi już kategoriami, zarejestrowany użytkownik – zwany dalej autorem – ma prawo zwrócić się do administratora o utworzenie nowej kategorii, a nawet – jeżeli będzie to konieczne ze względu na logistykę portalu – nowego działu. Autor ten – na wyraźną prośbę administratora – odpowiada za prowadzenie kategorii. W sytuacjach wyjątkowych (np. choroba, rezygnacja autora, złamanie zasad funkcjonowania OpinioLogii) administrator może wyznaczyć nową osobę lub poprowadzić pozostawioną kategorię samemu.

Administratorem portalu jestem ja – Wojciech Kaniuka. Swoją osobę przedstawiłem we wpisie Wojciech Kaniuka – to ja założyłem portal opiniotwórczy OpinioLogia – kategoria Ludzie OpinioLogii. Jestem także autorem. Ponoszę pełną i ostateczną odpowiedzialność za jego funkcjonowanie, w związku z czym muszę wymienić kilka zasad obowiązujących użytkowników – autorów i gości umieszczających komentarze.

Użytkownicy

Za użytkownika uważa się osobę, która dokonała rejestracji i zaczęła publikować swoje treści w wybranych przez siebie kategoriach.

Osoby niezarejestrowane mają jedynie prawo do przeglądania treści OpinioLogii i umieszczania komentarzy.

Jako administrator mam obowiązek pomocy autorom w umieszczaniu ich materiałów na portalu.

Autorów zachęcam do autoprezentacji w kategorii Ludzie OpinioLogii.

Każdy ma prawo publikować treści zgodne ze własnym sumieniem i poglądami. Jako administrator nie mam prawa ingerować w treści wpisów autorów, o ile:

  • nie działają na szkodę pozostałych użytkowników – w tym gości,
  • nie działają szkodliwie na wizerunek portalu.

Zarówno autor jak i gość nie może być atakowany, wyśmiewany czy w inny sposób poniżany za opinie i poglądy, jakie wygłasza. Materiał uznany przez daną osobę za niezgodny z jej poglądami czy wyznawanymi wartościami – poza sytuacjami opisanymi powyżej – nie może zostać skasowany lub być poddany jakiejkolwiek cenzurze!

Postanowienie końcowe

Niestosowanie się do wyżej wymienionych zasad skutkować będzie usunięciem z OpinioLogii publikowanych treści, a przy powtarzającej się sytuacji udostępniających je osób.

Komentarze