Trwają przymiarki do programu “Aktywny samorząd”. Co warto wiedzieć?

Możesz mnie wspomóc poprzez Fundację Avalon.

Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Spodobała Ci się OpinioLogia lub jej część? Poleć ją innym!

O środki z programu PFRONAktywny samorząd” do końca lutego mogą ubiegać się samorządy powiatowe. Program ten umożliwia osobom z niepełnosprawnością otrzymać dofinansowanie pozwalające chociażby dostosować samochód czy zdobyć wyższe wykształcenie.

Reklamy

Czym jest PFRON nie muszę chyba nikomu wyjaśniać. 😉

O czym warto i należy wiedzieć?

Program podzielony został na moduły, obszary oraz zadania.

Aktywny samorząd – moduł I: usuwanie barier utrudniających aktywizację zawodową i społeczną

Moduł ten składa się z czterech obszarów. Obszar A tworzą dwa zadania:

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
 • Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B.

Obszar B dzieli się na następujące zadania::

 • Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
 • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi sprzętu elektronicznego i oprogramowania, które zostały nabyte w ramach programu.

Na obszar C składają się następujące zadania::

 • Zadanie 1 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka elektrycznego,
 • Zadanie 2 – pomoc w zakupie protezy kończyny co najmniej na III poziomie jakości
 • Zadanie 3 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne (co najmniej na III poziomie jakości).

Obszar D obejmuje pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej, która polega na zapewnieniu opieki dla osoby zależnej – dziecka będącego pod opieką Wnioskodawcy, przebywającego w żłobku lub przedszkolu albo pod inną tego typu opieką (dziennego opiekuna, niani lub w ramach klubu dziecięcego, punktu przedszkolnego, zespołu wychowania przedszkolnego),

Aktywny samorząd – moduł II: pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Można się ubiegać o dofinansowanie kosztów edukacji:

 • w szkole policealnej;
 • w kolegium;
 • w szkole wyższej:
  • studia pierwszego stopnia,
  • studia drugiego stopnia,
  • jednolite studia magisterskie,
  • studia podyplomowe lub doktoranckie w systemie stacjonarnym, dziennym lub stacjonarnym, wieczorowym, zaocznym lub eksternistycznym, w tym również za pośrednictwem Internetu,
  • koszty przewodu doktorskiego, który został otwarty poza studiami doktoranckimi.

Terminy

Termin zakończenia przyjmowania wniosków wypada, w przypadku:

 1. Modułu I – dnia 30 sierpnia 2018 r.
 2. Modułu II:
  • dnia 30 marca 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2017/2018),
  • dnia 10 października 2018 r. (dla wniosków dotyczących roku akademickiego 2018/2019).

Informacje te pochodzą ze stron Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych,  gdzie odsyłam po dalsze szczegóły.

Aktywny Samorząd – własne doświadczenia

O programie Aktywny Samorząd pisałem na OpinioLogii w 2016 roku. Starałem się wówczas o dofinansowanie na zakup komputera i je otrzymałem.

Jak wiadomo, wszystko wymaga starań, czasu, cierpliwości oraz pokory wobec tzw. papierologii.

Ale myślę, że warto!

Zgadzacie się ze mną?

Za zwrócenie uwagi na temat serdecznie dziękuję niezawodnej Monice Rozmysłowicz.

Źródło: Państwowy Funduszu Osób Niepełnosprawnych

Foto: Państwowy Funduszu Osób Niepełnosprawnych

Bądź aktywna/aktywny w tym temacie na portalach społecznościowych OpinioLogii:

OpinioLogia na Facebook'uOpinioLogia na TwitterzeOpinioLogia na Tumbirze

Komentarze

Komentarze