Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce. Moja ocena

Możesz mnie wspomóc poprzez Fundację Avalon.

Spodobała Ci się OpinioLogia lub jej część? Poleć ją innym!

Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce to temat, przemyśleniami na który chcę się z Wami podzielić.

Reklamy

Kim jestem?

Z zawodu jestem pedagogiem specjalnym. Od lat piszę artykuły o tematyce społecznej, dotyczącej wykluczenia, także osób z niepełnosprawnością. Ponadto, jestem autorką autobiograficznej książki Ciernista droga nadziei.

Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce. Jak ją oceniam?

Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce, niestety, nadal pozostawia wiele do życzenia.

Malejąca ilość barier architektonicznych, niestety, nie zmniejsza ilości barier mentalnych i nie wpływa na coraz bardziej pozytywne postrzeganie osób chorych w społeczeństwie.

Wielokrotność problemów mentalnych i wszelkich innych [barier urbanistycznych, społecznych, zawodowych czy prawnych] czasami zdaje się niwelować pozytywne zmiany, jakie niewątpliwie zaszły w ostatnich latach w naszym społeczeństwie.

Praca

Tysiące ludzi faktycznie niepełnosprawnych pozostaje nadal w Polsce bez pracy i bez szans na zatrudnienie. Był długi czas, kiedy grupę inwalidzką otrzymywał prawie każdy, co wpłynęło zasadniczo na chęć łatwego zatrudniania, osób prawie zdrowych, sprawnych, na tak zwane refundowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, specjalne miejsca pracy. Sytuacja ta praktycznie uniemożliwia znalezienie pracy w sytuacji rzeczywistej niepełnosprawności. Fakt ten, uniemożliwia normalne funkcjonowanie w społeczeństwie osobom z faktyczną niepełnosprawnością, co jawi się dużym problemem społecznym.

Osobiście, po przebyciu w dzieciństwie 4-kończynowego porażenia mózgowego, pomimo wieloletniej rehabilitacji i ukończenia studiów wyższych oraz doktoranckich z pedagogiki, z racji niepełnosprawności, nadal nie mam szans na podjęcie normalnej pracy. Ilekroć wykonywałam różne zadania, tj. pisanie artykułów czy opieka nad dziećmi, praktycznie zawsze robiłam to bez wynagrodzenia.

Realne możliwości finansowe

W kwestii realnych możliwości finansowych osób z niepełnosprawnością warto dodać, iż aktualnie, renta socjalna przysługująca osobie pełnoletniej całkowicie niezdolnej do pracy, czyli tak zwana renta socjalna, obecnie wynosi 1100,00 zł miesięcznie, co nadal w żaden sposób nie zaspokaja podstawowych potrzeb osób przewlekle chorujących.

Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce. Potrzebne działania

Wydaje mi się, iż każde, nawet najmniejsze działanie zmierzające do realnej poprawy jakości życia osób z niepełnosprawnością wydaje się potrzebna, słuszna i uwarunkowana szalenie wielowymiarowo.

Przykładowo, obecny system przyznawania tak zwanego znacznego stopnia niepełnosprawności jedynie osobom w pełni niesamodzielnym, jawi się jednym z ważniejszych aspektów obecnej, absurdalnej polityki państwa wobec osób z niepełnosprawnością. Według mnie, jest to zjawisko niewytłumaczalne w żaden logiczny sposób i chorzy powinni zdecydowanie walczyć do skutku o swoje prawa.

Nie ukrywam, iż moja znajomość problemów ludzi niepełnosprawnych wiąże się głównie z osobami ze schorzeniami neurologicznymi. Jeżeli 40-letnim chorym na stwardnienie rozsiane Narodowy Fundusz Zdrowia odmawia refundacji leczenia, to jak dla mnie żyjemy mentalnie nadal w średniowieczu. Dramat i już.

Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce
Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce
Rysunek: Monika Zdzieborska

Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce – podsumowanie

Od dawna myślę, że osoby obecnie działające na rzecz wykluczenia i rehabilitacji osób z wszelkimi rodzajami chorób czy niepełnosprawności winny wspólnie spisać i wydać swoje najważniejsze uwagi, osiągnięcia oraz spostrzeżenia dotyczące metod radzenia sobie z wszelkiego typu problemami wynikającymi z niepełnosprawności.

Tak, aby nasze doświadczenia miały szansę ułatwić oswojenie się z realiami nie pełnego zdrowia kolejnym pokoleniom. Zachęcam więc, do wymiany doświadczeń, spostrzeżeń i refleksji, ku dobru innych, zawsze.

Z wyrazami szacunku,

Katarzyna Biel-Ziółek

Foto:

Sytuacja osób niepełnosprawnych w Polsce
Rysunek: Monika Zdzieborska

Komentarze

Komentarze