Studiowanie osób głuchoniewidomych – jak ono w zasadzie wygląda?

Możesz mnie wspomóc poprzez Fundację Avalon.

Spodobała Ci się OpinioLogia lub jej część? Poleć ją innym!

Studiowanie osób głuchoniewidomych to kolejne, bardzo ciekawe zagadnienie, nad którym pragnę pochylić się na łamach OpinioLogii. Ten temat jest związany z jednej strony ze zdobyciem wykształcenia i zawodu, jak i obejmuje zagadnienie rehabilitacji społecznej.

Reklamy

Studiowanie osób głuchoniewidomych – jakie kierunki?

Decyzja o tym, czy iść na studia jest jedną z bardzo ważnych decyzji w życiu – zwłaszcza dla młodej osoby świeżo po egzaminie maturalnym. Młodzi ludzie, kończąc szkołę, zadają sobie pytanie: jaki zawód? Nie każdy w tym wieku jest w stanie odpowiedzieć sobie na tak zadane pytanie.

Wtedy zaczyna się szukanie informacji i różnorakich porad. Nie każdy decyduje się na podjęcie studiów, gdyż ta decyzja jest indywidualna i musi być oparta o zasoby danego kandydata na uczelnię wyższą. Zwłaszcza jest to istotne w przypadku osób z niepełnosprawnościami. Jest to także ogromnym wyzwaniem dla osób głuchoniewidomych, które będą musiały przełamać bariery związane ze swoją złożoną niepełnosprawnością. Z drugiej strony, też przypadnie im rola osoby uświadamiającej na czym ta niepełnosprawność polega.

Studiowanie – czyli jak wygląda pierwsza wizyta głuchoniewidomego studenta na uczelni

Kiedy już została podjęta decyzja o studiowaniu i zaczyna się szukanie odpowiedniej uczelni, gdzie można podjąć naukę wymarzonego kierunku, to pierwsze kroki powinny zostać skierowane do biura studentów z niepełnosprawnościami. Jest to jednostka organizacyjna uczelni odpowiadająca za wsparcie osób z niepełnosprawnościami. Tam osoba kandydująca na dany kierunek powinna otrzymać informacje odnośnie wsparcia udzielanego przez uczelnię stosowne do niepełnosprawności. Warto podkreślić, że pracownikami tych biur są osoby z niepełnosprawnościami. Bardzo często pełnią rolę kierownika tej jednostki.

Osoba głuchoniewidoma na zajęciach

Na pierwszych zajęciach organizacyjnych trzeba poinformować wykładowcę o swojej niepełnosprawności. W przypadku, o którym piszę, niepełnosprawności wzroku i słuchu nie wszyscy mogą być świadomi. Z własnego doświadczenia wiem, że trzeba przekazać jasny komunikat o barierach, które możemy spotkać w trakcie zajęć.

Zalecam osobiście usiąść w pobliżu prowadzącego, żeby lepiej słyszeć wykład. Jeżeli jest zainstalowany sprzęt nagłaśniający, to najlepiej jest poprosić, żeby mówił do mikrofonu,. Studiowanie osób głuchoniewidomych jest na pewno prostsze w momencie, gdy na sali jest zainstalowana pętla indukcyjna. Wówczas dźwięk płynie bezpośrednio do aparatów słuchowych.

Studiowanie osób głuchoniewidomych a pomoc dydaktyczna

Większość materiałów jest dostępna dla osób głuchoniewidomych. Studenci mogą pisać notatki przy pomocy notatników brajlowskich czy też na komputerze wyposażonym w specjalistyczne oprogramowanie do odczytu ekranu.

O specjalistycznym oprogramowaniu postaram się napisać w artykule poświęconym informatyce osób głuchoniewidomych.

Materiały książkowe zeskanowane po przetworzeniu w specjalistycznym programie na tekst są już dostępne dla osób niewidomych. Część materiałów jest również zamieszczana na wirtualnych dyskach. Wymieniają się także nimi studenci na grupach wewnątrzuczelnianych – na portalach społecznościowych.

Student egzaminy i zaliczenia może zdawać w formie dla niego dostępnej. Na przykład poprzez pisanie pracy końcowej na zaliczenie, albo występuje opcja egzaminu w formie ustnej. To jest kwestią indywidualnych ustaleń pomiędzy studentem a wykładowcą.

Wsparcie i integracja akademicka osób z niepełnosprawnościami

Studiowanie osób głuchoniewidomych – jak ono w zasadzie wygląda?


Studiowanie osób głuchoniewidomych

Na zdjęciu (po lewej stronie) widać mnie podczas spaceru. Mam na sobie ciemne okulary, niebieską kurtkę, plecak, siwą saszetkę przewieszoną przez prawe ramię, granatowe dżinsy i szare buty. W prawej ręce trzymam białą laskę z czarnymi i czerwonymi elementami.
Po prawej stronie znajdują się natomiast następujące informacje:
Tytuł artykułu: Studiowanie osób głuchoniewidomych – jak ono w zasadzie wygląda?
Autor artykułu: Piotr Zasadzki
Logo OpinioLogia.pl na pomarańczowym tle
Koncepcja zdjęcia – Piotr Zasadzki. Wykonanie – Stefan Zasadzki

Opracowanie: Wojciech Kaniuka – OpinioLogia.pl

Jak wspominałem powyżej, w zasadzie na wszystkich uczelniach działają biura do spraw studentów z niepełnosprawnościami. Ich rolą jest wspieranie studentów, jak i integrowanie tej grupy ze społecznością akademicką uczelni i całego ośrodka. Organizują one często wydarzenia poświęcone różnym zagadnieniom niepełnosprawności współpracując mocno z kadrą dydaktyczną różnych kierunków i wieloma podmiotami społecznymi: NGO-sami czy mediami.

Obok tych biur działają zrzeszenia studentów z niepełnosprawnościami, które podejmują działania na rzecz integracji i poszerzenia świadomości społecznej związanej z niepełnosprawnościami. Student może liczyć na wsparcie finansowe poprzez stypendium dla osób z niepełnosprawnościami świadczone przez uczelnię, jak i pomoc ze strony programu Aktywny samorząd, który realizuje PCPR.

Czy warto studiować?

Kończąc ten artykuł chcę się podzielić pewną historią osoby głuchoniewidomej – bardzo pracowitej i oddanej naszej społeczności. Powiedziała, iż doszło do tak głębokiej zmiany mentalnej. Na początku lat dwutysięcznych osoby głuchoniewidome musiały się tłumaczyć, dlaczego studiują, a dziś jest standardem, że takie osoby podejmują studia i mogą liczyć na zrozumienie ze strony prowadzących zajęcia, jak i pozostałych studentów. Nie chcę zostawiać państwa z niedosytem. Lecz każdy po przeczytaniu tekstu może odpowiedzieć sobie sam na pytanie: czy warto studiować?

O czym pisze absolwent kierunku politologii.


Grafika:

Koncepcja zdjęcia – Piotr Zasadzki. Wykonanie – Stefan Zasadzki

Opracowanie: Wojciech Kaniuka – OpinioLogia.pl

Komentarze

Komentarze