“Dobra zmiana” po raz kolejny uderza w niepełnosprawnych

Możesz mnie wspomóc poprzez Fundację Avalon.
Spodobała Ci się OpinioLogia lub jej część? Poleć ją innym!

Efekty “dobrej zmiany” po raz kolejny odczują osoby niepełnosprawne – niestety, także w sposób negatywny.

Reklamy

Spełnia się scenariusz, przed którym ostrzegałem podczas zeszłorocznych wyborów. Jak podaje portal niepelnosprawni.pl, nastąpiła zmiana limitów, która pozwala na dorobienie do renty i emerytury, a także kwoty dofinansowania do turnusów rehabilitacyjnych. Sytuacja pracujących rencistów oraz osób starających się o dofinansowanie ze środków PFRON uległa pogorszeniu w wyniku spadku przeciętnego wynagrodzenia z 4181,49 do 4019,08 zł.

Jeszcze w sierpniu br. przy rencie socjalnej można było osiągać przychód w wysokości 2927,10 zł. Od 1 września kwota ta wynosi 2813,40 zł. W przypadku renty z tytułu niezdolności do pracy zmiany te wyglądają następująco: poprzednio zmniejszenie renty następowało po przekroczeniu kwoty 2927,10 zł, teraz wynosi ona 2813,40 zł. Zawieszenia tego typu renty można było się spodziewać osiągając dochód w wysokości 5436 zł, teraz jest to 5224,80 zł.

Co prawda portal niepelnosprawni.pl tego nie podaje, ale – myśląc logicznie – wiadomo, że chodzi o kwoty brutto.

1 stycznia 2016 r. nastąpiła także zmiana kwoty limitów miesięcznego dochodu, które istotne są dla ubiegających się o dofinansowanie ze środków PFRON np. do przedmiotów ortopedycznych czy środków pomocniczych. “Obecnie średni miesięczny dochód, podzielony przez liczbę osób pozostających we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za rok podatkowy poprzedzający rok, w którym składany jest wniosek, nie może przekraczać kwoty: 2009,54 zł, co stanowi 50 proc. przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym; 2612,40 zł, czyli 65 proc. przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej” – informuje portal niepelnosprawni.pl.

1 września zmieniły się także kwoty dofinansowań do turnusów rehabilitacyjnych. Osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności w wieku od 16 do 24 lat oraz te, które nie ukończyły 16. roku życia, uczące się i niepracujące, mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 30 proc. przeciętnego wynagrodzenia – tj. 1206 zł. Osoby z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości 27 proc. przeciętnego wynagrodzenia – tj. 1085 zł, natomiast osoby z lekkim stopniem niepełnosprawności 25 proc. przeciętnego wynagrodzenia – tj. 1005 zł. Opiekun osoby niepełnosprawnej oraz pracownik zakładu pracy chronionej otrzymają dofinansowanie w kwocie 804 zł – tj. 20 proc. przeciętnego wynagrodzenia.

Wniosek z tego – moim zdaniem – jest taki, że państwo PiS woli rozpychać administrację publiczną swoimi wiernymi ludźmi oaz budować pomniki smoleńskie tam, gdzie nie trzeba niż wspierać osoby niepełnosprawne.

 

Źródło: niepelnosprawni.pl

Komentarze

Komentarze