Czy decydenci w Polsce podarują niepełnosprawnym niezależne życie?

Możesz mnie wspomóc poprzez Fundację Avalon.

Kongres Osób Niepełnosprawnościami

Spodobała Ci się OpinioLogia lub jej część? Poleć ją innym!

Nad tym, czy decydenci w Polsce podarują niepełnosprawnym niezależne życie zastanawiam się w kontekście mojego niedawnego wpisu #ZaNiiezależnymŻyciem! Moje TAK dla Nowego Systemu Wsparcia osób niepełnosprawnych, a także w związku z apelem, jaki został do nich wystosowany.

Reklamy

Z apelem do rządzących zwrócili się uczestnicy III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami.

A oto treść listu uczestników III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami do sprawującego urząd Prezydenta RP Andrzeja Dudy

15 stycznia 2018 r.

Szanowny Pan Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej
Andrzej Duda

Kancelaria Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
ul. Wiejska 10, 00-902 Warszawa

Szanowny Panie Prezydencie!

Tegoroczne Konwenty Regionalne Osób z Niepełnosprawnościami oraz Kongres Osób z Niepełnosprawnościami były poświęcone Założeniom dla Nowego Systemu Wsparcia. Wzięło w nich udział kilka tysięcy osób z niepełnosprawnościami. Następnie kilka tysięcy osób z niepełnosprawnościami zaangażowało się w konsultacje Założeń.

Zwracamy się z uprzejmą prośbą do Pana Prezydentaprzyjęcie Założeń dla Nowego Systemu Wsparcia oraz uwzględnienie ich w pracach prowadzonych przez Pana urząd. W związku z tym prosimy o spotkanie i możliwość prezentacji tego wypracowanego społecznie projektu.

Szczególną uwagę Pana Prezydenta pragniemy zwrócić na rozwiązania wspierające Niezależne Życie, w tym proces deinstytucjonalizacji, propozycję nowego systemu orzekania o niepełnosprawności, stworzenia systemu wpieranego podejmowania decyzji zastępującego instytucję ubezwłasnowolnienia i związaną z tym potrzebę nowelizacji art. 62 Konstytucji RP, a także zmiany w Kodeksie rodzinnym i opiekuńczym usuwające dyskryminację osób z niepełnosprawnościami w zakresie zawierania małżeństw.

Tak wiele osób poświęciło swój czas, by projektować, dyskutować i konsultować Nowy System Wsparcia. System, który ma odmienić naszą rzeczywistość i być zmianą, na którą czekamy. System, który realizuje ideę praw człowieka, równego społeczeństwa, systemowego wspierania osoby z niepełnosprawnością i jej rodziny.

Tematem przewodnim Nowego Systemu Wsparcia jest Niezależne Życie. Założenia są naszą nadzieją, nadzieją środowiska osób z niepełnosprawnościami na życie godne i niezależne, w poszanowaniu praw człowieka. Jest to zmiana myślenia o człowieku, jego potrzebach i miejscu w społeczeństwie. Właśnie dlatego tysiące osób włączyło się w proces ich powstania.

Kongres Osób z Niepełnosprawnościami to wyjątkowy oddolny ruch środowiskowy, który gromadzi same osoby z niepełnosprawnościami, ich otoczenie oraz organizacje pozarządowe. Włączający, reprezentatywny, gromadzący tak wiele organizacji.

Ruch kongresowy poprzez debaty internetowe, dyskusje w mediach społecznościowych, Konwenty Regionalne, sam Kongres, relacje w telewizji i Internecie zbiera i wyraża głos środowiska na temat potrzeb i oczekiwań wobec nowoczesnego systemu wsparcia, zgodnego z Konwencją o prawach osób z niepełnosprawnościami.

Założenia dla Nowego Systemu Wsparcia można traktować jako spójną całość (3 nowe ustawy, nowelizacja 43 istniejących). Jednocześnie stanowią zbiór zmian, z których dużą część można wdrażać punktowo i niezależnie.

Z Założeniami można zapoznać się pod adresem: konwencja.org/konsultacja/zalozenia-dla-projektow-ustaw-dla-nowego-systemu-wsparcia-osob-z-niepelnosprawnosciami/

Działania podejmowane zarówno przez Pana Prezydenta, jak i przez nas, łączą wspólne cele. A jednym z nich jest uczynienie osób z niepełnosprawnościami równoprawnymi obywatelami oraz determinacja w dążeniu do tego. Dlatego raz jeszcze zwracamy się z prośbą o spotkanie – w wyznaczonym przez Pana terminie.

W razie pytań pozostajemy do dyspozycji i prosimy o kontakt: Aleksander Waszkielewicz, aleksander.waszkielewicz@konwencja.org, 508 21 33 22, Anna Matiaszek: anna.matiaszek@konwencja.org, 663 603 408.

Adresaci Założeń dla Nowego Systemu Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Oficjalne pismo III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami trafiło do poniższych adresatów:

 • Prezydent Andrzej Duda
 • Premier Mateusz Morawiecki
 • Wicepremier ds. społecznych Beata Szydło
 • Minister Finansów Teresa Czerwińska
 • Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska
 • Pełnomocnik Rządu ds. Osób Niepełnosprawnych Krzysztof Michałkiewicz
 • Minister Inwestycji i Rozwoju Jerzy Kwieciński
 • Minister Infrastruktury Andrzej Adamczyk
 • Minister Przedsiębiorczości i Technologii Jadwiga Emilewicz
 • Minister Zdrowia Łukasz Szumowski
 • Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska
 • Wicepremier, Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego Jarosław Gowin.
 • Minister Sprawiedliwości Zbigniew Ziobro
 • Marszałek Sejmu Marek Kuchciński
 • Przewodnicząca sejmowej Komisji Polityki Społecznej i Rodziny Beata Mazurek
 • Marszałek Senatu Stanisław Karczewski
 • Przewodniczący senackiej Komisji Rodziny, Polityki Senioralnej i Społecznej Jarosław Duda
 • Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar
 • Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak

Członkinie i członkowie Rady Programowej III Kongresu Osób z Niepełnosprawnościami oraz Zespołu Za Niezależnym Życiem

Są to osoby, które podpisały się w pod apelem do prezydenta Dudy i reszty decydentów:

 • Aleksander Waszkielewicz (Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego)
  – Przewodniczący Rady
 • Sławomir Besowski (Centrum Praw Osób Niepełnosprawnych)
 • Ariel Fecyk (Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości)
 • Dr Wojciech Figiel (Uniwersytet Warszawski)
 • Małgorzata Franczak (Fundacja Eudajmonia)
 • Agata Gawska (Fundacja Aktywizacja, Sieć Pozarządowych Instytucji Rynku Pracy)
 • Dr Zbigniew Głąb (Stowarzyszenie Projektowo-Badawcze „Instytut Działań Społecznych”)
 • Katarzyna Heba (Towarzystwo Pomocy Głuchoniewidomym)
 • Lidia Klaro-Celej (Warszawskie Forum Inicjatyw na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną)
 • Magdalena Kocejko (Fundacja Eudajmonia)
 • Krzysztof Kotyniewicz (Polski Związek Głuchych)
 • Piotr Kowalski (Fundacja KSK)
 • Grzegorz Kozłowski (Polska Fundacja Osób Słabosłyszących)
 • Jolanta Kramarz (Fundacja Vis Maior, Fundacja Pies Przewodnik)
 • Maria Kromka (Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy dla Niesłyszących przy ul. Grochowej w Krakowie)
 • Agnieszka Król (Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo)
 • Dr Paweł Kubicki (Stowarzyszenie Nie-Grzeczne Dzieci, Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
 • Dariusz Kupiecki (Fundacja Vis Maior, Fundacja Pies Przewodnik)
 • Dr Krzysztof Kurowski (Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym Kolomotywa)
 • Piotr Kuźniak (Fundacja Imago)
 • Agnieszka Lewonowska-Banach (Stowarzyszenie Rodzin Zdrowie Psychiczne, Ogólnopolska Federacja Stowarzyszeń Rodzin Osób Chorujących Psychicznie RODZINY)
 • Andrzej Mańkowski (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej we Wrocławiu)
 • Zenon Michajłowski (Sieć Obywatelska Watchdog Polska)
 • Bartosz Mioduszewski (WRZOS Wspólnota Robocza Związków Organizacji Socjalnych)
 • Krzysztof Peda (Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości)
 • Grażyna Piotrowska
 • Joanna Piwowońska (Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego)
 • Joanna Popławska (Fundacja Artus)
 • Dr Ryszard Popowski (ECEKON – Europejskie Centrum Edukacji Kulturalnej Osób Niepełnosprawnych)
 • Anna Puławska-Rodzik (Fundacja Eudajmonia)
 • Dr Anna Rdest (Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego)
 • Dr Katarzyna Roszewska (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie)
 • Dr Tomasz Rowiński (Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, Instytut Psychologii)
 • Anna Rutz (Fundacja Elektrownia Inspiracji)
 • Anna Sacha (Stowarzyszenie Instytut Polskiego Języka Migowego)
 • Rafał Skrzypczyk (Fundacja Aktywnej Rehabilitacji)
 • Paweł Starościak
 • Dr hab. Ryszard Szarfenberg (Uniwersytet Warszawski, Polski Komitet Europejskiej Sieci Przeciw Ubóstwu)
 • Dagmara Szota (Polski Instytut Praw Człowieka i Biznesu)
 • Dr Joanna Sztobryn-Giercuszkiewicz (Politechnika Łódzka)
 • Piotr Todys (Fundacja TUS)
 • Beata Tomecka-Nabiałczyk (Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Studentów i Absolwentów Uniwersytetu Łódzkiego)
 • Dr Michał Urban
 • Anna Wąsik (Fundacja Odnowy Warszawskiej Pragi)
 • Aleksandra Włodarczyk (Fundacja Hipoterapia – Na Rzecz Rehabilitacji Dzieci Niepełnosprawnych)
 • Dr Agnieszka Wołowicz-Ruszkowska (Akademia Pedagogiki Specjalnej w Warszawie)
 • Dr hab. inż. arch. Marek Wysocki, prof. nadzw. PG (Politechnika Gdańska, Centrum Projektowania Uniwersalnego)
 • Jacek Zadrożny (Polski Związek Głuchych)
 • Monika Zakrzewska (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną, Polska Federacja Zatrudnienia Wspomaganego)
 • Adam Zawisny (Stowarzyszenie na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym Kolomotywa)
 • Dr Jarosław Zbieranek
 • Dr Monika Zima-Parjaszewska (Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną)
 • Katarzyna Żeglicka (Stowarzyszenie Strefa Wenus z Milo)
 • Przemysław Żydok (Fundacja Aktywizacja)

 

Aleksander Waszkielewicz - podpis

 

 

 

 

Czy decydenci w Polsce podarują nam Niezależne Życie? Pytanie o skutki apelu

Czy Andrzej Duda i inni decydenci polityczni przełożą dobro osób z niepełnosprawnościami nad własny interes polityczny i będą mieli cywilną odwagę do tego, aby – być może nawet wbrew własnemu światopoglądowi – podarować nam w pełni Niezależne Życie?

Historia z głosowaniem korespondencyjnym pokazała, że ich tendencja w podejściu do niepełnosprawnych biegnie raczej w odwrotną stronę. Pokazała ona jednak także, iż przy odpowiednim nacisku z naszej strony, przy racjonalnym zorganizowaniu się, może ona zostać zatrzymana, a nawet odwrócona.

Czy jest szansa na to, aby tak się stało i w tym przypadku?

Zapraszam do pogłębionej dyskusji.

Specjalne ukłony i podziękowania dla Moniki Rozmysłowicz za zainteresowanie mnie tym tematem i dostarczenie materiału.

Zapraszam na stronę internetową Konwencji #ZaNiezzależnymŻyciem – www.konwencja.org

 

Foto:  Konwencja #ZaNiezzależnymŻyciem – www.konwencja.org

Bądź aktywna/aktywny w tym temacie na portalach społecznościowych OpinioLogii:

OpinioLogia na Facebook'uOpinioLogia na TwitterzeOpinioLogia na Tumbirze

Komentarze

Komentarze