Spodobała Ci się OpinioLogia lub jej część? Poleć ją innym!

Zasady funkcjonowania OpinioLogii i jej użytkowników

Cel i administrowanie OpinioLogią

Celem OpinioLogii jest umożliwienie osobom zainteresowanym publikowanie w dowolnej formie materiałów na wybrane przez nie tematy.

Szczególnymi adresatami, mojego zaproszenia do współtworzenia portalu są osoby wymienione we wpisie Do kogo jest adresowany portal opiniotwórczy OpinioLogia? – kategoria Idea oraz ludzie OpinioLogii. Proponowany wiek minimalny to 21 lat.

Poza istniejącymi już kategoriami, zarejestrowany użytkownik – zwany dalej autorem – ma prawo zwrócić się do administratora o utworzenie nowej kategorii, a nawet – jeżeli będzie to konieczne ze względu na logistykę portalu – nowego działu. Autor ten – na wyraźną prośbę administratora – odpowiada za prowadzenie kategorii. W sytuacjach wyjątkowych (np. choroba, rezygnacja autora, złamanie zasad funkcjonowania OpinioLogii) administrator może wyznaczyć nową osobę lub poprowadzić pozostawioną kategorię samemu.

Administratorem portalu jestem ja – Wojciech Kaniuka. Swoją osobę przedstawiłem we wpisie Wojciech Kaniuka – to ja założyłem portal opiniotwórczy OpinioLogia – kategoria Idea oraz ludzie OpinioLogii. Jestem także autorem. Ponoszę pełną i ostateczną odpowiedzialność za jego funkcjonowanie, w związku z czym muszę wymienić kilka zasad obowiązujących użytkowników – autorów i gości umieszczających komentarze.

Użytkownicy

Za użytkownika uważa się osobę, która dokonała rejestracji i zaczęła publikować swoje treści w wybranych przez siebie kategoriach.

Osoby niezarejestrowane mają jedynie prawo do przeglądania treści OpinioLogii i umieszczania komentarzy.

Jako administrator mam obowiązek pomocy autorom w umieszczaniu ich materiałów na portalu.

Autorów zachęcam do autoprezentacji w kategorii Idea oraz ludzie OpinioLogii.

Każdy ma prawo publikować treści zgodne ze własnym sumieniem i poglądami. Jako administrator nie mam prawa ingerować w treści wpisów autorów, o ile:

  • nie działają na szkodę pozostałych użytkowników – w tym gości,
  • nie działają szkodliwie na wizerunek portalu.

 

Zarówno autor jak i gość nie może być atakowany, wyśmiewany czy w inny sposób poniżany za opinie i poglądy, jakie wygłasza. Materiał uznany przez daną osobę za niezgodny z jej poglądami czy wyznawanymi wartościami – poza sytuacjami opisanymi powyżej – nie może zostać skasowany lub być poddany jakiejkolwiek cenzurze!

Postanowienie końcowe

Niestosowanie się do wyżej wymienionych zasad skutkować będzie usunięciem z OpinioLogii publikowanych treści, a przy powtarzającej się sytuacji udostępniających je osób.

Komentarze

komentarzy