Światowe Dni Młodzieży — Kraków 2016

Spodo­ba­ła Ci się Opi­nio­Lo­gia lub jej część? Poleć ją innym!

Tak naj­chęt­niej obec­na wła­dza widzia­ła­by Świa­to­we Dni Mło­dzie­ży Anno Domi­ni 2016.

Moherowe  berety Flickr.com

Mohe­ro­we bere­ty
Flickr.com

Foto: Flickr.com

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz