California Blue

Spodo­ba­ła Ci się Opi­nio­Lo­gia lub jej część? Poleć ją innym!

A mi dzi­siaj w duszy zagra­ła “Cali­for­nia Blue” — prze­bój Roya Orbi­so­na, nad któ­rym pochy­lił się tak­że Ric­ky King i “zaser­wo­wał” go nam w wer­sji instru­men­tal­nej. Moim zda­niem, bar­dzo “smacz­na” odmia­na. 😉

 

Źró­dło: YouTu­be

Komentarze

komen­ta­rzy

Dodaj komentarz