Ludzie OpinioLogii

Ludzie OpinioLogii to absolwenci kierunków humanistyczno-społecznych – politolodzy, socjolodzy, psycholodzy, prawnicy etc., którzy nie mają de facto najmniejszych szans na samorealizację oraz rozwój osobisty i zawodowy.

To także osoby niepełnosprawne, ich bliscy, przyjaciele, znajomi oraz ludzie, którzy pracują z nimi i na ich rzecz.

Chciałbym także, aby pojawiały się w tym miejscu sylwetki osób, które tworzą Portal opiniotwórczy OpinioLogia.

Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, i przychodzi taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi.

Albert Einstein

Wojciech Kaniuka – to ja założyłem portal opiniotwórczy OpinioLogia

Wojciech Kaniuka
Nazywam się Wojciech Kaniuka i to ja założyłem portal opiniotwórczy OpinioLogia. Zależy mi na jego rozwoju, zapraszam zatem do jego współtworzenia [...]

Liczę na Ciebie…

Pomóż mi, proszę, współtworzyć OpinioLogię... Twój udział jest dla mnie bardzo ważny! W razie jakichkolwiek pytań i wątpliwości jestem dostępny [...]